مونـس نفـس هـــام

مادر

" مادر "
مادر يعني تمام دلواپسي
مادر يعني بي خوابي تا زماني که بخوابی
مادر يعني هر دم گفتن مواظب خودت باش
مادر يعني هر صبح که بيرون ميري پشت سرت دعا
مادر يعني گفتن خودتو خوب بپوشون ، غذا خوردي گرسنه نموني

مادر يعني همه چيزاي خوب و قشنگ
مادر يعني اول فرزند بعد بقيه
مادر يعني بسادگي يک شعر روان
مادر يعني عشقی که  زميني نيست

.......................

کم کم غروبت دو ساله شد

و حالا فرق عشقت رو میفهمم

عشقی که فقط مرگ حریفش بود..

مامان روزت مبارک

تا هستم جایت خالی

[ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 1:12 ] [ امیر ]

سیزده بدر

سیزده بدر امسال برعکس پارسال که از شدت بارون نمیشد رفت بیرون امسال تو آفتاب و گرمای نسبتا زیادی سپری شد

ماهم جاتون خالی رفتیم حوالی شهر زیبای لالی

انقد گرم بود که صورتم بخصوص بینیم آفتاب سوخته شد

بعد از ظهرم که هوا خنک شد خیلی با صفاتر شد و خانواده ها با گذاشتن اهنگ های شاد رقص و پایکوبی میکردن

درکل سیزده امسال گرچه به صفای پارسال نبود اما بدنبود و رفت جز خاطراتمنون..

[ جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 3:31 ] [ امیر ]