مونـس نفـس هـــام

نیست

نفس هایم بند کسی هست که نیست

بی گمان در دل من کسی هست که نیست

شاعر محو تماشای کسی هست که نیست

شعر آبستن رویای کسی هست که نیست

کوچه به کوچه شهر به دستان تو عادت کرده

شهر پر از خاطره کسی هست که نیست

زیر باران دو نفری تنها ایستادم پای رویای کسی که دیگه نیست

مرگ این رویای شیرین بر گردن کسی هست که دیگه نیست

[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 1:25 ] [ امیر ]

جاده پاییزی

جاده زندگی مون  فرشی شده رنگ پاییز

از جنس سردو  فصل شعر های غم انگیز

زردی رنگ جاده  بودنت رو طلب داره

بیا باهم رد شیم  ازین جاده های غم انگیز

دست به دست بریم  تا سبزی ی زندگی

اونجا که باهم کاشتیم  بذر آرزوهامون

اونجا همش بهاره  رنگ گل هارو داره

دل من اونجا کنارت  یکذره هم غم نداره

[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 17:59 ] [ امیر ]

نبض احساس (پاشایی)

[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:50 ] [ امیر ]

آخرین اجرای پاشایی

 

[ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ] [ 4:46 ] [ امیر ]

بدرور زمزمه خوان دردها


آوازه خوان قصه های عاشقانه رفت به قصه ها


[ شنبه بیست و چهارم آبان 1393 ] [ 0:32 ] [ امیر ]