مونـس نفـس هـــام

دوست داشتن

کسانی که شمارادوست دارند

حتی اگرهزاردلیل برای رفتن داشته باشند,هرگز رهایتان نخواهند کرد
آنها یک دلیل برای ماندن خواهندیافت...

[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 4:19 ] [ امیر ]

دل پر درد

درون سينه آه سردی دارم
رخي پژمرده, رنگی زرد دارم
نــدانم,
عاشقم
مســـتم,
چه هستم؟
همي دانم دلي پر درد دارم ...

[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 7:34 ] [ امیر ]

کسی شبیه هیچکی

دلم کسی را می خواهد
که به چشم هایم گوش کند
کسی که نگاهم را در باغچه خانه اش بکارد
وهر روز به بوته های تشنه ام احساس بدهد
کسی که از نگاهم بفهمد
امروز هوای دلم آفتابیست یا ایریست
کسی که بداند بعد هر بار دیدنش
باز هم قلبم به دیوانگی وبی پروایی اولین نگاه می تپد
کسی که هر روز دلم برایش تنگ شود
کسی که می خواهد شبیه هیچ کس نباشد

[ جمعه چهاردهم آذر 1393 ] [ 17:42 ] [ امیر ]

لیاقت

لیاقت میخواهد همنشین کسی باشی که, تنهای اش رو با ستاره ها تقسیم میکند

لیاقت ندارد کسی که همنشینی با ستاره ها رو به زمین می فروشد

میگویند زندگیست! باید گذروند! ازش لذت برد!

از (حسین ع ) یاد گرفتم زندگی به هر شکلی قشنگ نیست

آن کس که عشق را به مصلحت دهد

به ناچار باید به هر زشتی تن دهد

[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 4:32 ] [ امیر ]

سکوت

از سکوتم بترس ...

وقتی ساکت میشوم....

لابد همه درد دل هایم را برده ام پیش خدا....

خدای من بزرگتر از شمات.

شاید من ضعیف تر از تو باشم ....

اما....

خدای من اقطعا از تو قوی تره

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 21:25 ] [ امیر ]

نیست

نفس هایم بند کسی هست که نیست

بی گمان در دل من کسی هست که نیست

شاعر محو تماشای کسی هست که نیست

شعر آبستن رویای کسی هست که نیست

کوچه به کوچه شهر به دستان تو عادت کرده

شهر پر از خاطره کسی هست که نیست

زیر باران دو نفری تنها ایستادم پای رویای کسی که دیگه نیست

مرگ این رویای شیرین بر گردن کسی هست که دیگه نیست

[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 1:25 ] [ امیر ]